In 2023 verandert Microsoft de prijzen in lokale valuta

In 2023 verandert Microsoft de prijzen in lokale valuta

Om flexibeler te worden en de prijzen wereldwijd op elkaar af te stemmen, zal Microsoft vanaf 2023 een meer gedefinieerde en transparante methode implementeren om de Microsoft-cloudprijzen in alle regio's beter op elkaar af te stemmen. Klanten en partners met prijzen in de 16 lokale valuta's kunnen prijsaanpassing aan de USD en wereldwijde pariteit plannen met halfjaarlijkse intervallen, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Bron:  Partner FAQ: Microsoft commerciële prijzen update.

 

Reikwijdte van de impact

  • Partners: Alle Microsoft Direct Bill Partners, Indirect Providers en Indirect Resellers
  • Producten: Alle Microsoft-producten die niet zijn afgestemd op de US-dollar met de geldende marktwisselkoersen. Azure-aanbiedingen die via Microsoft Customer Agreement (MCA) worden verkocht, worden wereldwijd in USD geprijsd en worden niet beïnvloed door de halfjaarlijkse aanpassingen.
  • Geografie: Wereldwijd zullen in de komende weken aanvullende aankondigingen de specifieke prijswijzigingen binnen een bepaalde regio toelichten

 

Wat is Microsoft van plan?

Vanaf 2023 zal Microsoft de prijzen halfjaarlijks bijwerken op basis van lokale valutaschommelingen en andere factoren om de wereldwijde consistentie te waarborgen. Dit is hetzelfde proces als nu. Maar in plaats van op elk moment van het jaar, zorgt Microsoft voor meer transparantie en voorspelbaarheid door een halfjaarlijkse frequentie vast te stellen, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Lees de Partner FAQ: Microsoft commerciële prijsupdatebeschikbaar in het Microsoft Partner Center, dat de laatste updates bevat zodra deze beschikbaar zijn.

 

Welke invloed heeft dit op u? 

In dit schema ziet u of een van deze scenario's op uw organisatie van toepassing is.

Als u: Dan:
Zaken doet in een niet-USD valuta Blijf op de hoogte van de laatste informatie van Microsoft en bereid u voor op de komende veranderingen.  Microsoft heeft verklaard dat het partners de standaard 30-daagse prijs preview zal geven wanneer de zakelijke omstandigheden dit toelaten.
 
 
Nieuwe klanten heeft Nieuwe klanten kunnen worden onderworpen aan de prijswijzigingen, afhankelijk van wanneer zij zich aanmelden en wanneer Microsoft begint met de eerste prijsaanpassing. Zie de lokale aankondigingen die in de komende weken beschikbaar zullen komen en waarin de specifieke prijswijzigingen binnen een bepaalde regio worden beschreven.
Klanten heeft met bestaande abonnementen

Die prijs van abonnementen is vergrendeld in de prijs die in het contract voor de rest van de looptijd is vastgelegd.

Als u Azure-klanten heeft

Voor CSP-partners die het oude Azure PAYG-aanbod kopen, zullen de prijzen worden aangepast vanaf de aanpassingsdatum. Voor Azure in New Commerce worden de prijzen onder Microsoft Customer Agreement (MCA) globaal vastgesteld in USD en niet beïnvloed door de halfjaarlijkse aanpassingen. Voor lokale facturering worden de maandelijkse factureringswisselkoersen van Azure gebruikt die u kunt vinden in de Azure-calculator.

Voor meer bijzonderheden over Azure-klanten in volumelicenties wordt verwezen naar de lokale aankondigingen.
Heeft u klanten uit de overheidssector of de non-profitsector? Microsoft heeft gekozen voor een uniforme benadering van prijsaanpassingen die gelijk zullen zijn voor alle categorieën commerciële licentieklanten, waaronder commerciële klanten, klanten uit de overheidssector/openbare sector, academische klanten/onderwijsinstellingen en klanten zonder winstoogmerk.
Transacties doet via de Ingram Micro Cloud Marketplace U hoeft geen wijzigingen in uw systemen aan te brengen. Onze bestaande systemen ondersteunen alle prijswijzigingen van Microsoft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan ik meer te weten komen?

Lees de Microsoft Partner FAQ: Microsoft commerciële prijzen update. Microsoft werkt dit document bij zodra er meer informatie beschikbaar is.

Specifieke bijzonderheden volgens de FAQ:

  • Microsoft geeft de komende weken aanvullende communicatie en regiospecifieke details over wat er in de eerste helft van 2023 verandert.
  • Microsoft volgt het bestaande beleid en de bestaande procedures om partners op de hoogte te brengen van prijslijstwijzigingen
  • Wanneer de bedrijfsomstandigheden het toelaten, geeft Microsoft partners de standaard 30-dagen-prijs preview

Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw Ingram Micro Cloud Account Manager.

Terug naar de blog
  • Categorie Updates voor platform en product

  • Geschreven door Hailey Henry

  • Gepubliceerd op January 19, 2023

Hailey Henry

Hailey Henry , Directeur, Strategic Partnerships, Ingram Micro Cloud

Hailey is een wereldwijde partnerschappen leider die verantwoordelijk is voor de groei van Microsoft-partnerschappen wereldwijd en verantwoordelijk is voor het succes van strategische meerjarige overeenkomsten in alle facetten van het bedrijf.